آموزش فعالسازی

آموزش فعالسازی و انتقال مالکیت دستگاه های موبایل

 • نحوه انتقال مالکیت

در صورت تغییر سیم، کارتی که روی گوشی، هوشمند رجیسترشده قرار گرفته است، باید از طریق انتقال مالکیت، شرایط مربوط به کار کردن صحیح گوشی را با وارد کردن سیم،کارت جدید فراهم کرد. برای استفاده از قابلیت انتقال مالکیت باید مراحل زیر را به ترتیب طی کنید:

 1. ابتدا مالک دستگاه ، با سیم کارت خود ، کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره،گیری نمایید و گزینه تماس را انتخاب کنید.
 2. با ارسال عدد ۳ ، گزینه انتقال مالکیت را انتخاب کنید.
 3. پیغامی برای شما نمایش داده می،شود که شناسه، (IMEI) های تحت مالکیت سیمکارت شما را نمایش می،دهد.
  لازم است تا عدد مربوط به شناسه (IMEI) ای را ارسال کنید که قصد انتقال مالکیت آن را دارید.
 4. شماره سیمکارتی که قصد دارید مالکیت دستگاه را به آن انتقال دهید .
  ( شماره سیم کارت فرد خریدار یا شماره سیم کارتی که شرکت داریا همراه در اختیار شما قرار داده است ) را وارد نمایید.
 5. شناسه (IMEI) دستگاهی که قصد انتقال مالکیت آن را دارید و شماره سیمکارت فرد خریدار را برای شما نمایش می،دهد.
  درصورتیکه این اطلاعات مورد تائید شماست، عدد ۱ را ارسال کنید.
 6. پیغامی برای شما نمایش داده می،شود که بیانگر ارسال کد فعال سازی از طریق پیامک به شماره سیمکارت فرد خریدار است.
 • نحوه فعال کردن ریجستری
 • ابتدا با سیم کارت خود کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره،گیری نموده و گزینه تماس را انتخاب کنید.
 • با ارسال عدد ۲، گزینه فعالسازی را انتخاب کنید.
 • شناسه (IMEI) دستگاه را وارد و ارسال کنید . ( 15 رقم بدون خط فاصله ، ممیز و …)
 • شماره سیمکارتی که قصد فعالسازی دستگاه با آن سیمکارت را دارید، وارد کنید.
 • کد فعالسازی را وارد کنید . ( عدد 6 رقمی درج شده روی کارت یا لیبل گارانتی )
 • پیغامی برای شما نمایش داده می،شود که در آن شناسه (IMEI) و شماره سیمکارت وارد شده نمایش داده شده است.
  درصورتیکه اطلاعات این پیغام مورد تأیید شما است ، عدد ۱ را وارد نمایید.
 • در انتها پیغامی برای شما نمایش داده می،شود که بیانگر فعال سازی موفق دستگاه با شناسه (IMEI) مربوطه، برای شماره سیمکارت ارائه شده است.
  این پیغام به صورت پیامکی نیز ارسال خواهد شد.